[./index.html]
[./inside.html]
[./guru.html]
[./overdracht.html]
[./realisatie.html]
[./weg.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
  
  De  Mantra Om Na Ma Shi Va Ya

De herhaling van bovenstaande lettergrepen schoont het
energiesysteem op.Elke lettergreep resoneert op een chakra en zijn energetisch gebied. De mantra als zodanig kan men vertalen met:Ik buig voor de allerhoogste Waarheid. Deze waarheid is het absolute Zijn ook wel het Hogere Zelf genoemd.

De uiteindelijke Waarheid manifesteert zich middels het absolute besef dat men IS en dat de Waarheid zich direct manifesteert onder alle gekende en ongekende werelden en vormen van bewustzijn.

Deze Totaliteitservaring vernietigd alle misvattingen die men in het leven tegenkomt zoals het idee van lichaam en emotie,beweging en tijd.

Binnen de yoga noemt men het verlichting of Nirvikalpi Samadhi en binnen het Sjamanisme de realisatie van Totaliteit. De mantrayoga gebruikt deze oerformule om tot realisatie te komen.Het Sjamanisme gebruikt andere oerklanken om tot realisatie te komen.